Tuinaanleg kan voor ons zeer ruim omschreven worden:

  • aanleg van terrassen & tuinpaden
  • klinkerwerken
  • plaatsen van afsluitingen
  • aanleg van gazon, zowel ingezaaid als graszoden
  • beplantingen
  • leibomen
  • ......
Tuinaanleg
Tijdens het kennismakingsgesprek bekijk ik samen met u wat de wensen, het budget, de mogelijkheden,
het toekomstige onderhoud, enz...... zijn.
Wanneer de grote lijnen bepaald zijn, doe ik de opmetingen van de tuin en zetten we de belangrijkste zaken op papier.
In een volgende fase werk ik het ontwerp verder uit, rekening houdend met uw opmerkingen, gebeurlijke aanpassingen, enz....
In een laatste fase maak ik dan een definitief ontwerp.

Wijzigingen aan het definitieve ontwerp, tijdens de aanleg zijn in onderling overleg steeds mogelijk.

UITVOERING VAN DE WERKEN

Ikzelf coördineer en voer de werken, met zoveel mogelijk gebruik van ons eigen materiaal, uit.
Dit laat me toe om de kwaliteit te verzekeren, de planning in het oog te houden en de werken op tijd uit te
voeren. Naargelang de aard van de opdracht kan het zijn dat ik een beroep doe op een losse medewerker.
Door het beperken van deze kost en het werken met eigen materiaal kan ik aan een zeer concurrentiële
prijs werken.
Tuinaanleg
Tuinaanleg
Tuinaanleg